Štúdia uskutočniteľnosti k národnému projektu

Prístup do elektronického vedeckého obsahu (publikácií, patentov a iných informácií) je nevyhnutné pre akúkoľvek výskumnú prácu. Výskum potrebuje nadväzovať na zistenia predchádzajúceho výskumu a tak posúvať ďalej hranicu vedeckého poznania. Publikácie výsledkov vedeckej činnosti sú najčastejšie formou článkov vo vedeckých časopisoch, monografiách alebo iných typoch výstupov. A tie sú prístupné v online vedeckých databázach, či už ako plné texty publikácií alebo tzv. bibliometrické databázy, ktoré ponúkajú široký prehľad o existujúcich publikáciách v kvalitných vedeckých časopisoch (či už pre rešeršné alebo analytické účely). V súlade s globálnym procesom transformácie na režim otvorenej vedy vzniká nová potreba zabezpečovať aj náklady na publikovanie pre slovenských vedcov…

celá štúdia na stiahnutie (PDF).

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom: NISPEZ V