Nové technológie priniesli do sveta knižníc nové dimenzie a rovnako aj nároky. Okrem iného knižnice rozvoj technológií pocítili v nových typoch informačných zdrojov, ktoré se objavili a pribudli do ich ponuky – tzv. elektronické informačné zdroje (EIZ) – ako sú databázy, elektronické knihy a časopisy, digitalizované dokumenty…

Využívanie elektronických informačných zdrojov na Slovensku priebežne vzrastalo, ponuka databáz však nepokrývala všetky vedné odbory a navyše, nadstavbové nástroje na zjednodušenie prístupu k nim neboli k dispozícii vôbec, resp. boli zabezpečené len na skúšobné alebo limitované obdobie, aj to len niektorými inštitúciami.

CVTI SR nadviazalo na bohaté skúsenosti akademických knižníc a od polovice decembra 2008 začalo realizovať celonárodný projekt NISPEZ, čím posunulo riešenie danej problematiky do systémovej roviny.

Viac o projektu NISPEZ  a portfoliu databáz tu.