Nové technológie priniesli do sveta knižníc nové dimenzie a rovnako aj nároky. Okrem iného knižnice rozvoj technológií pocítili v nových typoch informačných zdrojov, ktoré se objavili a pribudli do ich ponuky – tzv. elektronické informačné zdroje (EIZ) – ako sú databázy, elektronické knihy a časopisy, digitalizované dokumenty…

CVTI SR nadviazalo na bohaté skúsenosti akademických knižníc a od polovice decembra 2008 začalo realizovať celonárodný projekt NISPEZ, čím posunulo riešenie danej problematiky do systémovej roviny. Viac o projektu NISPEZ tu.

Od januára 2020 došlo k zmene modelu financovania vedeckých databáz a s tým súvisiacej zmene v portfóliu sprístupňovaných EIZ.  Aktuálny zoznam predplatených databáz