Web of Science (v minulosti známy aj ako Web of Knowledge) je platforma s plateným prístupom, ktorá poskytuje prístup k viacerým databázam poskytujúcim poskytujú referenčné a citačné údaje z akademických časopisov, konferenčných zborníkov a iných dokumentov z rôznych vedných odborov.

CVTI SR v súčasnosti poskytuje prístup k nasledujúcim službám z portfólia Web of Science:

  • Web of Science Core Collection
  • Web of Science Citation Collection
  • Web of Science – Current Contents Connect (CCC)
  • Web of Science – Journal and Highly Cited Data (JHCD)

Web of Science Core Collection

Web of Science Citation Collection

Web of Science – Current Contents Connect (CCC)

Web of Science – Journal and Highly Cited Data (JHCD)