Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
840 05 Bratislava
Tel.: +421 2 69253 190
www.cvtisr.sk

Mgr. Katarína Kyseľová
Mgr. Michal Nemec, PhD.


e-mail: eiz.nvk@cvtisr.sk