Elektronické informačné zdroje

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8A
840 05 Bratislava
Tel.: +421 2 69253 190
e-mail: eiz.nvk@cvtisr.sk
www.cvtisr.sk
eiz.cvtisr.sk

Mgr. Katarína Kyseľová
katarina.kyselova(at)cvtisr.sk


Mgr. Michal Nemec, PhD.
michal.nemec(at)cvtisr.sk

Elektronické informačné zdroje