Elektronické informačné zdroje

Služby SKeLib

Čo ponúkame.

Predplatené databázy

Všetky informácie k predplateným databázam.

Kurzy a webináre

Ponúkané kurzy a záznamy webinárov, ktoré prebehli v minulosti.

Vedecké publikovanie

Všetky informácie o vedeckom publikovaní na jednom mieste.

Open Access Publikovanie

Všetko čo potrebujete vedieť o OA publikovaní, uzatvorené transformačné dohody, FAQ a ďalšie informácie.

Aktuality

Elektronické informačné zdroje

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8A
840 05  Bratislava
Tel.: +421 2 69253 175
www.cvtisr.sk