Elektronické informačné zdroje

Oznam pre záujemcov o „Open Access Publikovanie“

Stav voľných „tokenov“ vydavateľstva Elsevier (update: 20.6.2024, 6:50 hod.)
Hybridné časopisy: 0
GoldOA časopisy: 34

Aktuálny zoznam OA časopisov s bezplatným publikovaním u Elsevieru v režime open access je zverejnený tu: https://eiz.cvtisr.sk/open-access-publikovanie-elsevier

O zmene stavu voľných „tokenov“ Vás budeme informovať.

Čo sa stane ak sa kvóty pre publikovanie s otvoreným prístupom vyčerpajú keď je článok v publikačnom procese?
Po vyčerpaní kvóty pre publikácie s otvoreným prístupom sú k dispozícii tieto možnosti:

  • V prípade hybridných časopisov si autori môžu sami uhradiť APC, využiť alternatívne zdroje financovania alebo sa rozhodnúť pre model publikovania v štandardnej verzii časopisu (čiže nie OA).
  • V prípade časopisov so zlatým otvoreným prístupom (OA) môžu autori podobne samostatne pokryť APC alebo využiť alternatívne zdroje financovania.