FAQ (často kladené otázky)

Elsevier a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli novú transformačnú dohodu, ktorá umožní vedcom zo štrnástich verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied publikovanie v režime otvoreného prístupu v open access gold a hybridných časopisoch vydavateľstva Elsevier.

Na ako dlho je uzatvorená zmluva?

V akých časopisoch je možné publikovať?

Aký počet článkov je možné publikovať?

Autori ktorých inštitúcií môžu využívať tento spôsob publikovania?

Aký je systém prideľovania prostriedkov na publikovanie v otvorenom prístupe?

Kto je považovaný za korešpondujúceho autora?

Ako systém rozpozná afiliáciu autora?

Ako sa dozviem, či bol môj článok schválený?

Čo ak je článok zamietnutý schvaľovacou inštitúciou?

Pokrýva transformačná dohoda aj nepovinné platby spojené s publikáciou článku?

Čo v prípade, že sa vyčerpá maximálny počet článkov s otvoreným prístupom?

Ako je to s autorskými právami?


Ďalšie informácie pre autorov

Author Journey Videos
Open access at Elsevier
Open access agreements