6. 12. 2023 Katarína Kyseľová Vyhľadávanie audio a video dokumentov v elektronických informačných zdrojoch

20.10. 2023 (AiB – Knovel) – Využite Knovel naplno – aplikované prírodné vedy

18.10. 2023 (AiB – Knovel) – Využite Knovel naplno – chémia a materiály

16.10. 2023 (AiB – Knovel) – Využite Knovel naplno – strojárstvo a stavebníctvo

10.10. 2023 Simona Hudecová Profil výskumníka: vedecký vplyv a komunikácia

5.10. 2023 IEEE – Open Access Webinar for Authors in Slovakia (záznam získate po registrácii)

20.9. 2023 Springer Nature Open Access Slovakia (Google docs)

12.9. 2023 Michal Nemec Ako pristupovať do databáz v našej knižnici?

24.5. 2023 Simona Hudecová Knihy a iné dokumenty – podmienky indexovania v bibliometrických databázach

13. 5. 2023 Michal Nemec Základy práce s citačným manažérom

25. 4. 2023 Katarína Kyseľová Vyhľadávanie preprintov

28. 2. 2023 Katarína Kyseľová Vyhľadávanie záverečných prác

21. 2. 2023 Michal Nemec Prehľad citačných manažérov

6. 12. 2022 Katarína Kyseľová Vyhľadávanie informácií z oblasti medicíny

4. 5. 2022 Katarína Kyseľová Vyhľadávanie elektronických časopisov a kníh

31.3. 2022 Kristína Muráňová Ako zviditeľniť svoj výskum vo WoS

24.2. 2022 Katarína Kyseľová Elektronické informačné zdroje pre humanitné vedy

31.1. 2022 Kristína Muráňová Ako zviditeľniť svoj výskum v SCOPUS

7.12. 2021 Katarína Kyseľová Vyhľadávanie v OA zdrojoch

10.6. 2021 Zuzana Stožická Preprinty a ich miesto vo vedeckej komunikácii

12.5. 2021 Katarína Kyseľová Vyhľadávanie v otvorených dátach 

3.5. 2021 Kristína Muráňová Osobné profily a ďalšie nástroje vo WoS a Scopus

23.4. 2021 Kristína Muráňová Prehľad a funkcie citačných manažérov

7.4. 2021 Zuzana Stožická Otvorené vzdelávacie zdroje pre vysokoškolských študentov a doktorandov

22.3. 2021 Alexandra Dobšovičová Ako vytvoriť data manažment plán

11.3. 2021 Katarína Kyseľová  Vyhľadávanie informácií z oblasti spoločenských a humanitných vied

4.3. 2021 Katarína Kyseľová Vyhľadávanie informácií z oblasti prírodných vied a medicíny

25.2. 2021 Katarína Kyseľová  Vyhľadávanie informácií z oblasti technických vied

8.12. 2020 Zuzana Stožická  Archivácia a manažment výskumných dát (PDF)

23.11. 2020 Simona Hudecová  Hodnotenie vedy a výskumu, viditeľnosť vedy (PDF)

18.11. 2020 Zuzana Stožická Recenzné konanie, autorské práva, vedecká a publikačná etika (PDF)

27.10. 2020 Zuzana Stožická Ako sa píše vedecký článok, výber časopisu (PDF)

13.10. 2020 Katarína Kyseľová, Kristína Muráňová  Elektronické informačné zdroje pre vedu, vyhľadávanie, citovanie a DOI (PDF)

29.9. 2020 Zuzana Stožická  Vývoj vedeckej komunikácie, Open Access a Open Science (PDF)

24.9. 2020 Katarína Kyseľová  EIZ: Ako sa vyznať v štatistikách?