28. 2. 2023 Katarína Kyseľová Vyhľadávanie záverečných prác

21. 2. 2023 Michal Nemec Prehľad citačných manažérov

6. 12. 2022 Katarína Kyseľová Vyhľadávanie informácií z oblasti medicíny

4. 5. 2022 Katarína Kyseľová Vyhľadávanie elektronických časopisov a kníh

31.3.2022 Kristína Muráňová Ako zviditeľniť svoj výskum vo WoS

24.2. 2022 Katarína Kyseľová Elektronické informačné zdroje pre humanitné vedy

31.1.2022 Kristína Muráňová Ako zviditeľniť svoj výskum v SCOPUS

7.12.2021 Katarína Kyseľová Vyhľadávanie v OA zdrojoch

10.6.2021 Zuzana Stožická Preprinty a ich miesto vo vedeckej komunikácii

12.5.2021 Katarína Kyseľová Vyhľadávanie v otvorených dátach 

3.5.2021 Kristína Muráňová Osobné profily a ďalšie nástroje vo WoS a Scopus

23.4.2021 Kristína Muráňová Prehľad a funkcie citačných manažérov

7.4.2021 Zuzana Stožická Otvorené vzdelávacie zdroje pre vysokoškolských študentov a doktorandov

22.3. 2021 Alexandra Dobšovičová Ako vytvoriť data manažment plán

11.3. 2021 Katarína Kyseľová  Vyhľadávanie informácií z oblasti spoločenských a humanitných vied

4.3. 2021 Katarína Kyseľová Vyhľadávanie informácií z oblasti prírodných vied a medicíny

25.2. 2021 Katarína Kyseľová  Vyhľadávanie informácií z oblasti technických vied

8.12. 2020 Zuzana Stožická  Archivácia a manažment výskumných dát (PDF)

23.11. 2020 Simona Hudecová  Hodnotenie vedy a výskumu, viditeľnosť vedy (PDF)

18.11. 2020 Zuzana Stožická Recenzné konanie, autorské práva, vedecká a publikačná etika (PDF)

27.10.2020 Zuzana Stožická Ako sa píše vedecký článok, výber časopisu (PDF)

13.10.2020 Katarína Kyseľová, Kristína Muráňová  Elektronické informačné zdroje pre vedu, vyhľadávanie, citovanie a DOI (PDF)

29.9.2020 Zuzana Stožická  Vývoj vedeckej komunikácie, Open Access a Open Science (PDF)

24.9. 2020 Katarína Kyseľová  EIZ: Ako sa vyznať v štatistikách?