Databáza Knovel je elektronická kolekcia, ktorá spája príručky a databázy z techniky a prírodných vied, taktiež zamerané aj na manažment a mäkké zručnosti pre inžinierov, s nástrojmi na vyhľadávanie materiálov a zlúčenín podľa ich fyzikálno-chemických vlastností, interaktívnymi tabuľkami, grafmi a rovnicami. Kolekcia obsahuje vyše 8 000 referenčných prác, príručiek, zborníkov z konferencií a databáz ťažiskových pre techniku, prírodné a aplikované vedy od viac ako 40-tich medzinárodných vydavateľstiev a odborných spoločností z celého sveta. Obsahuje odkazy na zdroje technických údajov od viac ako 120 odborných spoločností a vydavateľstiev vrátane AIChE/CCPS, NACE a ďalších a minimálne 65 mil. dátových zdrojov vrátane údajov o materiálových a chemických vlastnostiach.

Kolekcia je priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové tituly. Faktografické údaje z niektorých vybraných titulov sú spracované na analytickej úrovni a prispôsobené na použitie so softvérovými nástrojmi vyhľadávacieho prostredia, ktoré umožňujú:

  • vyhľadávať a pracovať so všetkými týmito zdrojmi súčasne ako s jedným informačným zdrojom,
  • prezerať texty alebo vyhľadávať textové a číselné informácie pomocou základných aj pokročilých vyhľadávacích nástrojov, vyhľadávať materiály a zlúčeniny podľa ich fyzikálno-chemických vlastností,
  • efektívne vyhľadávať a pracovať s číselnými údajmi pomocou interaktívnych tabuliek, grafov a rovníc,
  • využívať prehliadač fázových diagramov, prehliadač obrázkov, konvertor fyzikálnych, matematických a chemických jednotiek, tabuľky vo formáte MS Excel, periodickú tabuľku prvkov.

Podstatou Knovel Library sú interaktívne a analytické nástroje:

Tematické zameranie:

• bezpečnosť, hygiena
• biochémia, biológia a biotechnológia
• elektrotechnika a energetika
dátová veda
geovedy
chémia a chemické inžinierstvo
• keramika a keramické inžinierstvo
• kovy, hutníctvo a metalurgia
• kozmické, letecké a radarové technológie
• lepidlá, nátery, tesniace hmoty a farby
• liečivá, kozmetika a toaletné potreby
mechanika a strojné inžinierstvo
• inštalácie

• plasty a guma
materiálové inžinierstvo
• polovodiče a elektronika
• potravinárstvo a potravinárske technológie
• ropný a plynárenský priemysel
stavebníctvo a stavebné materiály
• textílie
• vedy o zemi
všeobecné strojárstvo
• všeobecné technické príručky
• životné prostredie, environmentálne 

Novinky v Knoveli

 

Mobilná aplikácia

Osobný účet umožňuje:

  • vrátiť sa k textom, rovniciam či tabuľkám, s ktorými pracujete,
  • vzdialene pristupovať do Knovel Library a zdieľať informácie. Na registráciu použite emailovú adresu s doménou vašej organizácie.
 
Návody a propagačné materiály:
Využite Knovel naplno – v tomto videu sa dozviete ako používať interaktívne tabuľky, grafy, rovnice; ako vyhľadávať materiály podľa ich fyzikálno-chemických vlastností a čisté zlúčeniny; ako používať kalkulačky termodynamických vlastností pary a vody; prečo a ako si vytvoriť osobný účet My Knovel