FAQ (často kladené otázky)

Springer Nature a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli novú transformačnú dohodu, ktorá umožní vedcom z verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied publikovanie v režime otvoreného prístupu v časopisoch vydavateľstva Springer Nature.

Na transformačnej dohode medzi Springer Nature a slovenským konzorciom CVTI SR sa podieľa 20 inštitúcií, čo znamená, že korešpondujúci autori zo zúčastnených inštitúcií môžu publikovať svoje články s otvoreným prístupom a bez APC poplatkov v open access časopisoch vydavateľa Springer Nature.

Na ako dlho je uzatvorená zmluva?

V akých časopisoch je možné publikovať?

Aký počet článkov je možné publikovať?

Autori ktorých inštitúcií môžu využívať tento spôsob publikovania?

Aký je systém prideľovania prostriedkov na publikovanie v otvorenom prístupe?

Kto je považovaný za korešpondujúceho autora?

Ako publikovať článok v otvorenom prístupe?

Ako systém rozpozná afiliáciu autora?

Ako sa dozviem, či bol môj článok schválený?

Čo ak je článok zamietnutý schvaľovacou inštitúciou?

Na ktoré typy článkov sa vzťahuje táto dohoda?

Ako je to s autorskými právami?

Ďalšie informácie pre autorov

Open Access agreement for Slovakia: Information for authors

Slovakia CVTI Consortium Transformative Agreement with Springer Nature (A guide for authors)

Springer Nature transformative agreements – Author eligibility workflow (PDF)