Veda na dosah: úvod do používania Web of Science

Kompletné zmapovanie najspoľahlivejšej a najkvalitnejšej vedeckej literatúry na platforme Web of Science. Budú poskytnuté informácie o tom ako podporuje citačná sieť výskumníkov:

– pri určovaní relevantnej literatúry,
– pri identifikácii odborníkov na danú problematiku,
– pri rozpoznávaní potencionálnej spolupráce,
a pri výbere vhodných časopisov na publikačné účely.

24. januára 2024 o 9.00 hod.
Registrácia

Najvplyvnejšie a vznikajúce oblasti a research fronty v roku 2023

Tempo inovácie sa neustále zrýchľuje vďaka rýchlo sa rozvíjajúcim a vznikajúcim vedným odborom a témam. Počas webinára bude upriamená pozornosť na výskumné trendy v roku 2023, ktoré pomôžu so strategickým plánovaním, investíciami a rozhodovaním.

31. januára 2024 o 9.30 hod.
Registrácia

Webináre Web of Science