Elektronické informačné zdroje pre vedu – Publikačný poradca

bezplatný kurz

 

Chcete sa prihlásiť?

Ak sa chcete prihlásiť, máte otázky, alebo by ste radi takýto kurz zorganizovali vo Vašej inštitúcii, stačí napísať e-mail na adresu: eva.holla@cvtisr.sk

 

Pre koho je určený?

Prihlásiť sa môžu vedeckí pracovníci knihovníci z akademických a vedeckých knižníc, ktorí potrebujú získať prehľad v premenlivej krajine elektronických informačných zdrojov a vedeckého publikovania.

 

Čím sa zaoberá?

Kurz pojednáva o tvorbe, využívaní, hodnotení a manažmente vedeckých elektronických informačných zdrojov pre vedu. Zámerne obsahuje prvky vedeckej aj knihovníckej perspektívy, pretože tieto profesie vplyvom krízy dostupnosti literatúry čiastočne stratili kontakt a myslíme si, že pre obe je prospešné zorientovať sa v tom, ako do sveta vedeckej komunikácie prispieva druhá strana.

Vedci potrebujú vedieť, čo urobili ostatní vedci a rovnako potrebujú efektívne šíriť vlastné výsledky v odbornej komunite, aj smerom k verejnosti. Úlohou knihovníkov bolo tradične sprostredkovať a organizovane uchovávať tieto informácie. Už sme si zvykli, že mnohé výsledky sú nedostupné, skryté za platobnými bránami. Musí to tak byť? Vo vedeckom publikovaní sa rozbujnel segment otvorených zdrojov – no ako odlíšiť spoľahlivé od pochybných? Ako publikovať správne, neporušiť písané či nepísané pravidlá? Načo slúži DOI? Čo je ORCID? Čo musí mať dobrý repozitár?

Vo forme prednášok a praktických cvičení pokrýva náš kurz témy siahajúce od histórie vedeckej komunikácie (ako sa publikovanie vedy dostalo do stavu, v ktorom je dnes a čo sa s tým dá robiť), cez typy elektronických informačných zdrojov a vyhľadávanie v nich, citovanie a prácu s citačnými manažérmi, jednoznačné identifikátory, písanie vedeckého článku, recenzné konanie, výber vhodného časopisu (ako sa vyhnúť pochybným vydavateľom), vedecká a publikačná etika, autorské práva, hodnotenie vedy a výskumu, otvorená veda, viditeľnosť vedy, e-science a akademické sociálne médiá, manažment výskumných dát, archivácia a repozitáre, až po budúcnosť knižníc v digitálnom veku.

 

Podkladom pre kurz je open access učebný text Sprievodca svetom vedeckého publikovania (https://zenodo.org/record/3236329).

Učebný text aj prezentácie ku kurzu sú šírené pod licenciou CC-BY (Creative Commons 4.0 Attribution) – môžete ich slobodne použiť, ak uvediete zdroj.

 

Kde sa kurz koná?

V súčasnej dobe pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 sa kurz EIZ realizuje iba v online prostredí – t. j. formou webinárov. Odporúčame záujemcom vzdelávania absolvovať všetky webináre, a to z dôvodu obsahovej nádväznosti.

 

Kedy?

Kurz EIZ sa realizuje iba dištančnou formou. Kliknutím na link pre divákov pri každom webinári sa spustí predkonfigurované prostredie vybraného webinára, v stanovenom termíne a čase.

Upozorňujeme záujemcov o vzdelávanie, že kurz je určený len pre prihlásených účastníkov.

Pre viac informácií nás kontaktujte prosím na e-mailovej adrese eva.holla@cvtisr.sk

 

Ako vyzerá harmonogram?

Kurz EIZ sa realizuje formou 6 webinárov v mesiacoch február až marec 2021, a to v nasledovných termínoch:

 • 23. 2. 2021, v čase od 13:00 h do 15:00 h – Odborná téma: Stručný vývoj vedeckej komunikácie (lekorka: RNDr. Zuzana Stožická, PhD.), Open Access a Open Science (lektorka: Mgr. Silvia Horáková), Otvorená veda v slovenskom prostredí (lektorka: Mgr. Jitka Dobbersteinová, MBA);
 • 2. 3. 2021, v čase od 13:00 h do 15:00 h –Odborná téma: Elektronické informačné zdroje pre vedu, vyhľadávanie, citovanie a DOI (lektorky: Ing. Kristína Muráňová, PhD.; Mgr. Katarína Kyseľová);
 • 9. 3. 2021, v čase od 13:00 h do 15:00 h – Odborná téma: Vedecký článok a vedecký časopis (s dôrazom na výber časopisu a prevenciu predátorského publikovania) (lektorka: RNDr. Zuzana Stožická, PhD.), Profil časopisu v bibliometrických databázach (letorka: PhDr. Simona Hudecová);
 • 16. 3. 2021, v čase od 13:00 h do 15:00 h – Odborná téma: Recenzné konanie, autorské práva, vedecká a publikačná etika (lektorka: RNDr. Zuzana Stožická, PhD.);
 • 23. 3. 2021, v čase od 13:00 h do 15:00 h – Odborná téma: Hodnotenie vedy a výskumu, viditeľnosť vedy (lektorka: PhDr. Simona Hudecová);
 • 30. 3. 2021, v čase od 13:00 h do 15:00 h – Odborná téma: Manažment výskumných dát, archivácia a repozitáre (lektorka: PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.); Budúcnosť knižníc (lektorka: Mgr. Andrea Lebedová)

Prvý deň: Dejiny, hľadanie a citovanie

9.00-9.30: organizácia kurzu

9.30-10.10: História a súčasné trendy vo vedeckej komunikácii

10.10-11.00: Elektronické informačné zdroje pre vedu a výskum

11.00-11.10: prestávka

11.10-12.00: Open Access a Open Science (+ cvičenia)

12.00-13.00: obed

13.00-15.30: Citovanie a práca s citačnými manažérmi (+ cvičenie vyhľadávania a citovania), Spôsob práce v ZOTERO

15.30-16.00: Jednoznačné identifikátory

 

Druhý deň: Ako sa tvorí EIZ a ako sa má k svetu (etika, hodnotenie, viditeľnosť)

9.00-9.40: Ako sa píše vedecký článok

9.40-10.20: Výber časopisu

10.20-10.35: prestávka

10.40-11.20: Recenzné konanie

11.20-12.00: diskusia, praktické cvičenie

12.00-13.00: obed

13.00-13.50: Autorské práva, vedecká a publikačná etika

13.50-14.00: prestávka

14.00-14.40: Hodnotenie vedy a výskumu

14.40-15.10: Viditeľnosť vedy, e-science

15.10-16.00: praktické cvičenie – Profil časopisu v bibliometrických databázach

 

Tretí deň: EIZ nie sú len slová (manažment výskumných dát, archivácia, budúcnosť knižníc)

9.00-9.50: Manažment výskumných dát

9.50-10.00: prestávka

10.00-10.50: Archivácia a repozitáre

10.50-11.30: Budúcnosť knižníc

11.30-12.30: obed

12.30-13.10: Otvorená veda v slovenskom prostredí

13.10-podľa potreby: rekapitulácia, diskusia (príprava na test)

 

 

Čo viac možno dodať?

Zaujímavé linky k jednotlivým témam kurzu:

 

 1. Vedecká komunikácia – vývoj a aktuálne trendy

https://www.youtube.com/watch?v=_Pi_iURf2f0

https://www.youtube.com/watch?v=h1ij-t5RbnA

 

 1. Ako napísať kvalitný vedecký článok

 

 1. Výber časopisu

 

 1. Recenzné konanie

 

 1. Právne a etické aspekty vedeckého publikovania

https://ikaros.cz/detekce-plagiatorstvi-0

 • SPARC Addendum – dodatok ku zmluve o prepise autorských práv umožňuje autorom vedeckých článkov zachovať si relevantné práva k svojmu dielu. Viac na stránkach Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition: https://sparcopen.org/our-work/author-rights/#addendum

 

 1. Otvorené publikovanie a otvorená veda

 

 

 1. Hodnotenie vedy a výskumu

 

 1. Archivácia, manažment výskumných dát a repozitáre

https://www.youtube.com/watch?v=AKr1Adc8tnA

 

 1. E-veda a viditeľnosť výskumu

 

 1. Elektronické zdroje informácií pre vedeckú prácu
 • EBSCO Publishing – jeden z najväčších svetových dodávateľov elektronických a tlačených periodík, https://www.ebsco.com/

 

 1. Vyhľadávanie odborných informácií a práca s nimi

 

 1. Správa a evaluácia EIZ

 

 1. Budúcnosť knižníc

 

… a ešte viac: