Elektronické informačné zdroje pre vedu – Publikačný poradca

Chcete sa prihlásiť?

Ak sa chcete prihlásiť, máte otázky, alebo by ste radi takýto kurz zorganizovali vo Vašej inštitúcii, stačí napísať e-mail na adresu: eva.holla@cvtisr.sk

Pre koho je určený?

Prihlásiť sa môžu vedeckí pracovníci knihovníci z akademických a vedeckých knižníc, ktorí potrebujú získať prehľad v premenlivej krajine elektronických informačných zdrojov a vedeckého publikovania.

 Čím sa zaoberá?

Kurz pojednáva o tvorbe, využívaní, hodnotení a manažmente vedeckých elektronických informačných zdrojov pre vedu. Zámerne obsahuje prvky vedeckej aj knihovníckej perspektívy, pretože tieto profesie vplyvom krízy dostupnosti literatúry čiastočne stratili kontakt a myslíme si, že pre obe je prospešné zorientovať sa v tom, ako do sveta vedeckej komunikácie prispieva druhá strana.

Vedci potrebujú vedieť, čo urobili ostatní vedci a rovnako potrebujú efektívne šíriť vlastné výsledky v odbornej komunite, aj smerom k verejnosti. Úlohou knihovníkov bolo tradične sprostredkovať a organizovane uchovávať tieto informácie. Už sme si zvykli, že mnohé výsledky sú nedostupné, skryté za platobnými bránami. Musí to tak byť? Vo vedeckom publikovaní sa rozbujnel segment otvorených zdrojov – no ako odlíšiť spoľahlivé od pochybných? Ako publikovať správne, neporušiť písané či nepísané pravidlá? Načo slúži DOI? Čo je ORCID? Čo musí mať dobrý repozitár?

Vo forme prednášok a praktických cvičení pokrýva náš kurz témy siahajúce od histórie vedeckej komunikácie (ako sa publikovanie vedy dostalo do stavu, v ktorom je dnes a čo sa s tým dá robiť), cez typy elektronických informačných zdrojov a vyhľadávanie v nich, citovanie a prácu s citačnými manažérmi, jednoznačné identifikátory, písanie vedeckého článku, recenzné konanie, výber vhodného časopisu (ako sa vyhnúť pochybným vydavateľom), vedecká a publikačná etika, autorské práva, hodnotenie vedy a výskumu, otvorená veda, viditeľnosť vedy, e-science a akademické sociálne médiá, manažment výskumných dát, archivácia a repozitáre, až po budúcnosť knižníc v digitálnom veku.

Podkladom pre kurz je open access učebný text Sprievodca svetom vedeckého publikovania (https://zenodo.org/record/3236329).

Učebný text aj prezentácie ku kurzu sú šírené pod licenciou CC-BY (Creative Commons 4.0 Attribution) – môžete ich slobodne použiť, ak uvediete zdroj.

Kde a kedy sa kurz koná?

Kurz EIZ pre vedu – Publikačný poradca sa bude realizovať v mesiaci máj:

24. 05. 2022 (utorok), od 09:00 do 16:00 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

25. 05. 2022 (streda), od 09:00 do 16:00 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

26. 05. 2022 (štvrtok), od 09:00 do 13:30 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

Vzdelávanie sa realizuje prezenčnou formou, celkový rozsah je 21 hodín. Výučba prebieha v slovenskom jazyku. Organizátorom vzdelávania je Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR v Bratislave, ktorého odborní pracovníci lektorsky zabezpečujú aj väčšiu časť výučby jednotlivých odborných tém.

Účasť na vzdelávaní je bezplatná.

Upozorňujeme záujemcov o vzdelávanie, že kurz je určený len pre prihlásených účastníkov. Maximálny počet na realizáciu je 15 osôb.

Prihlásiť sa na kurz môžete vyplnením záväznej prihlášky, a to najneskôr do 18. 05. 2022 – online formulár prihlášky je dostupný na linku: https://forms.gle/GCb282enCQd62VMj8

Pre viac informácií nás kontaktujte prosím na e-mailovej adrese: eva.holla@cvtisr.sk, v prípade otázok k obsahu kurzu: zuzana.stozicka@cvtisr.sk.

Ako vyzerá harmonogram?

Časový program realizácie kurzu EIZ bude dostupný v máji 2022, respektíve bude poslaný prihláseným účastníkom na kontaktný email.

V roku 2020 sa kurz EIZ realizoval prezenčnou formou, harmonogram jednotlivých výučbových dní je dostupný nižšie:

Prvý deň: Dejiny, hľadanie a citovanie

9.00-9.30: organizácia kurzu

9.30-10.10: História a súčasné trendy vo vedeckej komunikácii

10.10-11.00: Elektronické informačné zdroje pre vedu a výskum

11.00-11.10: prestávka

11.10-12.00: Open Access a Open Science (+ cvičenia)

12.00-13.00: obed

13.00-15.30: Citovanie a práca s citačnými manažérmi (+ cvičenie vyhľadávania a citovania), Spôsob práce v ZOTERO

15.30-16.00: Jednoznačné identifikátory

 

Druhý deň: Ako sa tvorí EIZ a ako sa má k svetu (etika, hodnotenie, viditeľnosť)

9.00-9.40: Ako sa píše vedecký článok

9.40-10.20: Výber časopisu

10.20-10.35: prestávka

10.40-11.20: Recenzné konanie

11.20-12.00: diskusia, praktické cvičenie

12.00-13.00: obed

13.00-13.50: Autorské práva, vedecká a publikačná etika

13.50-14.00: prestávka

14.00-14.40: Hodnotenie vedy a výskumu

14.40-15.10: Viditeľnosť vedy, e-science

15.10-16.00: praktické cvičenie – Profil časopisu v bibliometrických databázach

 

Tretí deň: EIZ nie sú len slová (manažment výskumných dát, archivácia, budúcnosť knižníc)

9.00-9.50: Manažment výskumných dát

9.50-10.00: prestávka

10.00-10.50: Archivácia a repozitáre

10.50-11.30: Budúcnosť knižníc

11.30-12.30: obed

12.30-13.10: Otvorená veda v slovenskom prostredí

13.10-podľa potreby: rekapitulácia, diskusia (príprava na test)

 

Čo viac možno dodať?

Zaujímavé linky k jednotlivým témam kurzu:

 1.  Vedecká komunikácia – vývoj a aktuálne trendy
 1. Ako napísať kvalitný vedecký článok
 1. Výber časopisu
 1. Recenzné konanie
 1. Právne a etické aspekty vedeckého publikovania

https://ikaros.cz/detekce-plagiatorstvi-0

 • SPARC Addendum – dodatok ku zmluve o prepise autorských práv umožňuje autorom vedeckých článkov zachovať si relevantné práva k svojmu dielu. Viac na stránkach Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition: https://sparcopen.org/our-work/author-rights/#addendum
 1. Otvorené publikovanie a otvorená veda
 1. Hodnotenie vedy a výskumu
 1. Archivácia, manažment výskumných dát a repozitáre

 1. E-veda a viditeľnosť výskumu
 1. Elektronické zdroje informácií pre vedeckú prácu
 • EBSCO Publishing – jeden z najväčších svetových dodávateľov elektronických a tlačených periodík, https://www.ebsco.com/
 1. Vyhľadávanie odborných informácií a práca s nimi
 1. Správa a evaluácia EIZ
 1. Budúcnosť knižníc

… a ešte viac: