Chcete sa prihlásiť?

Ak sa chcete prihlásiť, máte otázky, radi by ste takýto kurz zorganizovali vo Vašej inštitúcii, alebo potrebujete viac informácií kontaktujte nás na e-mailovej adrese: katarina.kyselova@cvtisr.sk, v prípade otázok k obsahu kurzu: zuzana.stozicka@cvtisr.sk.

Pre koho je určený?

Prihlásiť sa môžu vedeckí pracovníci knihovníci z akademických a vedeckých knižníc, ktorí potrebujú získať prehľad v premenlivej krajine elektronických informačných zdrojov a vedeckého publikovania.

Čím sa zaoberá?

Kurz pojednáva o tvorbe, využívaní, hodnotení a manažmente vedeckých elektronických informačných zdrojov pre vedu. Zámerne obsahuje prvky vedeckej aj knihovníckej perspektívy, pretože tieto profesie vplyvom krízy dostupnosti literatúry čiastočne stratili kontakt a myslíme si, že pre obe je prospešné zorientovať sa v tom, ako do sveta vedeckej komunikácie prispieva druhá strana.

Vedci potrebujú vedieť, čo urobili ostatní vedci a rovnako potrebujú efektívne šíriť vlastné výsledky v odbornej komunite, aj smerom k verejnosti. Úlohou knihovníkov bolo tradične sprostredkovať a organizovane uchovávať tieto informácie. Už sme si zvykli, že mnohé výsledky sú nedostupné, skryté za platobnými bránami. Musí to tak byť? Vo vedeckom publikovaní sa rozrástol segment otvorených zdrojov – no ako odlíšiť spoľahlivé od pochybných? Ako publikovať správne, neporušiť písané či nepísané pravidlá? Načo slúži DOI? Čo je ORCID? Čo musí mať dobrý repozitár?

Vo forme prednášok a praktických cvičení pokrýva náš kurz témy siahajúce od histórie vedeckej komunikácie (ako sa publikovanie vedy dostalo do stavu, v ktorom je dnes a čo sa s tým dá robiť), cez typy elektronických informačných zdrojov a vyhľadávanie v nich, citovanie a prácu s citačnými manažérmi, jednoznačné identifikátory, písanie vedeckého článku, recenzné konanie, výber vhodného časopisu (ako sa vyhnúť pochybným vydavateľom), vedecká a publikačná etika, autorské práva, hodnotenie vedy a výskumu, otvorená veda, viditeľnosť vedy, e-science a akademické sociálne médiá, manažment výskumných dát, archivácia a repozitáre, až po budúcnosť knižníc v digitálnom veku.

Podkladom pre kurz je open access učebný text Sprievodca svetom vedeckého publikovania (https://zenodo.org/record/3236329).

Učebný text aj prezentácie ku kurzu sú šírené pod licenciou CC-BY (Creative Commons 4.0 Attribution) – môžete ich slobodne použiť, ak uvediete zdroj.

Kde a kedy sa kurz koná?

Kurz EIZ pre vedu – Publikačný poradca sa realizoval v mesiaci máj:

24. 05. 2022 (utorok), od 09:00 do 16:00 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

25. 05. 2022 (streda), od 09:00 do 16:00 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

26. 05. 2022 (štvrtok), od 09:00 do 13:30 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

Vzdelávanie sa realizuje prezenčnou formou, celkový rozsah je 21 hodín. Výučba prebieha v slovenskom jazyku. Organizátorom vzdelávania je Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR v Bratislave, ktorého odborní pracovníci lektorsky zabezpečujú aj väčšiu časť výučby jednotlivých odborných tém.

Účasť na vzdelávaní je bezplatná.

Ďalšia realizácia kurzu EIZ bude upresnená v druhom polroku 2022.

Harmonogram jednotlivých výučbových dní realizovaného kurzu:

Prvý deň: 24. 5. 2022 (utorok) od 9:00 do 16:00 hod. 

Odborná téma: Dejiny, hľadanie a citovanie

9.00-9.15: Úvod do kurzu

9.15-10.00: História a súčasné trendy vo vedeckej komunikácii

10.00-10.45: Elektronické informačné zdroje pre vedu a výskum

10:45-11.00: prestávka

11.00-11.45: Otvorená veda a otvorený prístup (+ cvičenia)

11.45 – 12.00: Diskusia k problematike

12.00-13.00: obed

13.00-13.45:Citovanie a práca s citačnými manažérmi (+ cvičenie vyhľadávania a citovania),Spôsob práce v ZOTERO

13.45 – 14.30: Praktické cvičenie (vyhľadávanie a citovanie)

14.30-15.15: Jednoznačné trvalé identifikátory

15.15 – 16.00: Praktické cvičenie (zakladanie profilu ORCID, otázky podľa záujmu)

 

Druhý deň: 25. 5. 2022 (streda) od 9:00 do 16:00 hod.

Odborná téma: Ako sa tvorí EIZ a ako sa má k svetu (etika, hodnotenie, viditeľnosť)

9.00-9.45: Ako sa píše vedecký článok

9.45-10.30: Vedecký časopis (s dôrazom na výber časopisu s prevenciou predátorského publikovania, Výber časopisu

10.30-10.40: prestávka

10.40-11.25: Recenzné konanie

11.25-12.00: diskusia, praktické cvičenie

12.00-13.00: obed

13.00-13.45: Autorské práva, vedecká a publikačná etika

13.45-14.30: Hodnotenie vedy a výskumu

14.30-15.15: Viditeľnosť vedy, e-science

15.15-16.00: praktické cvičenie –Profil časopisu v bibliografických databázach

 

Tretí deň:  26. 5. 2022 (štvrtok) od 9:00 do 13:30 hod. 

Odborná téma: EIZ nie sú len slová (manažment výskumných dát, archivácia, budúcnosť knižníc)

9.00-9.45: Manažment výskumných dát

9.45-10.00: prestávka

10.00-10.45: Archivácia a repozitáre

10.45-11.30: Budúcnosť knižníc

11.30-12.30: obed

12.30-13.15: Otvorená veda v slovenskom prostredí

13.10-podľa potreby: rekapitulácia, diskusia (príprava na test)

 

Čo viac možno dodať?

Zaujímavé linky k jednotlivým témam kurzu:

 1.  Vedecká komunikácia – vývoj a aktuálne trendy
 1. Ako napísať kvalitný vedecký článok
 1. Výber časopisu
 1. Recenzné konanie
 1. Právne a etické aspekty vedeckého publikovania

https://ikaros.cz/detekce-plagiatorstvi-0

 • SPARC Addendum – dodatok ku zmluve o prepise autorských práv umožňuje autorom vedeckých článkov zachovať si relevantné práva k svojmu dielu. Viac na stránkach Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition: https://sparcopen.org/our-work/author-rights/#addendum
 1. Otvorené publikovanie a otvorená veda
 1. Hodnotenie vedy a výskumu
 1. Archivácia, manažment výskumných dát a repozitáre

 1. E-veda a viditeľnosť výskumu
 1. Elektronické zdroje informácií pre vedeckú prácu
 • EBSCO Publishing – jeden z najväčších svetových dodávateľov elektronických a tlačených periodík, https://www.ebsco.com/
 1. Vyhľadávanie odborných informácií a práca s nimi
 1. Správa a evaluácia EIZ
 1. Budúcnosť knižníc

… a ešte viac: