Odborné a vedecké elektronické informačné zdroje (EIZ) sú pre používateľov dostupné prostredníctvom knižnično-informačných služieb CVTI SR.
Ide o vzdialený prístup do e-zdrojov. Ten je možný však len pre fyzické osoby, ktoré sa zaregistrujú a zaplatia ročný registračný poplatok 3 €.

Aktuálne portfólio e-zdrojov je veľmi rôznorodé, a je ho možné nájsť tu: http://ezproxy.cvtisr.sk/. Ide o širokú ponuku odbornej a vedeckej literatúry z najrôznejších oblastí ľudského poznania v elektronickej podobe, rovnako ako do nástrojov, ktorých účelom je poskytnúť informácie pre hodnotenie vedy vo forme plnotextových / čiastočne plnotextových databáz, citačných a scientometrických databáz.

Registrácia je veľmi jednoduchá, dá sa uskutočniť aj tzv. „vzdialená“ registrácia, postup je popísaný tu.  Dá sa uskutočniť po dohode aj hromadná platba napr. za viac registrovaných pracovníkov z jednej inštitúcie.

Viac informácií:

Helpdesk (8:30-16:00):

tel.: 02/222 001 34
e-mail: kniznica@cvtisr.sk


Vedecké časopisy dostupné v CVTI SR – zoznamy