Webinár je určený študentom bakalárskeho a magisterského štúdia v inžinierskych odboroch, ktorým pomôže nájsť si zaujímavú tému a príslušnú literatúru na ich záverečnú prácu pomocou databázy IEEE a iných stránok IEEE.

15. februára 2024 o 14.00 hod.

Registrácia

Webinár bude v anglickom jazyku.

Ako nájsť tému na moju záverečnú prácu?