Databáza ProQuest Central Package je multidisciplinárny (minimálne 160 vedných odborov) agregovaný informačný zdroj, ktorý zhromažďuje rôznorodé typy dokumentov z celého sveta. Poskytuje prístup k databázam zo všetkých oblastí vrátane ekonomických vied, zdravotníctva a medicíny, spoločenských vied, umenia a humanitných vied, vzdelávania, prírodných vied a techniky, náboženstva, filozofie, jazykovedy a literatúry.

 

Obsahuje úplné texty z:

– približne 13 000 titulov vedeckých časopisov,

– približne 4 500 hospodárskych a odborných časopisov,

– viac ako 2 300 titulov novín (vrátane The Wall Street Journal, Financial Times, Le Monde a Guardian), 

– viac ako 2000 titulov časopisov a periodík všeobecné záujmu,

– 340 000 titulov dizertačných prác,

– 230 000 konferenčných príspevkov,

– viac ako 245 000 titulov prípadových štúdií,

– 16 000 video záznamov.

 

Ďalej sa v databáze ProQuest Central nachádzajú:

– trhové a priemyselné správy,

– pre-printové verzie pracovných protokolov,

atď.

 

 

Obsah balíčka:

– ProQuest Central
Academic Complete E-books (knihy sú dostupné aj na platforme ProQuest Ebook Central)
– univerzálny vyhľadávač SUMMON
– citačný manažér RefWorks Lite
– 5-minútové náhľady do vyše 1,3 milióna kníh na platforme Ebook Central 
 
 
Novinky:
– knižná kolekcia Open Access Complete
 
Návody a propagačné materiály: