Databáza ProQuest Central Package je multidisciplinárny (minimálne 160 vedných odborov) agregovaný informačný zdroj, ktorý zhromažďuje rôznorodé typy dokumentov z celého sveta. Poskytuje prístup k databázam zo všetkých oblastí vrátane ekonomických vied, zdravotníctva a medicíny, spoločenských vied, umenia a humanitných vied, vzdelávania, prírodných vied a techniky, náboženstva, filozofie, jazykovedy a literatúry. Obsahuje úplné texty z vyše 10 800 titulov vedeckých časopisov, 2 800 hospodárskych a odborných časopisov, vyše 2 000 titulov novín (vrátane The Wall Street Journal, Financial Times, Le Monde a Guardian), 500 zdrojov aktuálneho spravodajstva, 1 100 magazínov a periodík všeobecné záujmu. Taktiež zahŕňa vyše 4 milióny záznamov kvalifikačných prác (dizertačných aj diplomových), viac ako 150 tisíc prípadových štúdií, trhové a ekonomické správy, pre-printové verzie pracovných protokolov, video záznamy, 10 tematických kolekcií elektronických kníh, aktualizované profily 9 100 priemyselných odvetví (Snapshots).

Obsah balíčka:

– ProQuest Central
Academic Complete E-books (knihy sú dostupné aj na platforme ProQuest Ebook Central)
– univerzálny vyhľadávač SUMMON
– citačný manažér RefWorks Lite
– 5-minútové náhľady do vyše 1,3 milióna kníh na platforme Ebook Central 
 
 
Novinky:
– knižná kolekcia Open Access Complete
 
Návody a propagačné materiály: