Princíp Digital Object Identifier

Digital Object Identifier (DOI) je unikátny a trvalý medzinárodný identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom virtuálnej (digitálnej) siete . Identifikátor, ktorý jednoznačne identifikuje digitálny objekt v globálnej sieti internetu, má možnosti širokej aplikovateľnosti a flexibility (poskytovatelia tejto služby o.i. deklarujú možnosti splniť požiadavky spoľahlivej identifikácie a rozlíšenia pre akúkoľvek aplikáciu domény). Obdobne ako napríklad ISBN identifikuje na globálnej úrovni publikácie v tlačenej forme, DOI jednoznačne identifikuje digitálne objekty dostupné na internete. Idea prideľovania DOI vznikla z iniciatívy Americkej asociácie vydavateľov. Následne bol identifikátor vyvinutý medzinárodnou asociáciou The International DOI Foundation (IDF) v roku 1998 a ako medzinárodný štandard The International Organization for Standardization bol definovaný normou ISO 26324:2012 s cieľom poskytnúť koncepciu pre manažment intelektuálneho obsahu, zabezpečiť prelinkovanie používateľov s vydavateľmi, o.i. umožniť automatizovaný manažment copyrightu. IDF vytvorila základnú infraštruktúru a poskytuje licencie registračným agentúram pre prideľovanie DOI.


Ako DOI funguje a prínos jeho používania

Vlastník digitálneho objektu (napríklad vydavateľ) pridelí DOI príslušnému digitálnemu objektu a vloží do databázy registračnej agentúry Crossref metadáta o digitálnom objekte, ktoré okrem iných údajov obsahujú aj URL objektu s aktuálnym umiestnením tohto objektu v sieti. Ak je digitálny objekt presunutý na inú lokalitu (adresný priestor), je vlastník povinný aktualizovať URL digitálneho objektu v databáze registračnej agentúry. Člen DOI tým zodpovedá za zabezpečenie trvalosti a stálosti/perzistencie DOI identifikátora.

DOI slúži na rýchlu a jednoznačnú identifikáciu digitálnej podoby objektu dostupného v prostredí internetu (pozri  Content types you can register with Crossref), napríklad časopisecký článok. Pomocou DOI možno jednoznačne vyhľadať aktuálne umiestnenie hľadaného digitálneho objektu. DOI sa prideľuje spravidla objektom z oblasti vedeckého a akademického prostredia, ďalej napríklad aj publikáciám Európskej únie a OECD.

Čo je DOI (poster/PDF)
DOI a akademický obsah v Crossref (poster/PDF)
DOI v praxi (poster/PDF)