Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom: NISPEZ V

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom: NISPEZ V

Štúdia uskutočniteľnosti k národnému projektu Prístup do elektronického vedeckého obsahu (publikácií, patentov a iných informácií) je nevyhnutné pre akúkoľvek výskumnú prácu. Výskum potrebuje nadväzovať na zistenia predchádzajúceho výskumu a tak posúvať ďalej hranicu vedeckého poznania. Publikácie výsledkov vedeckej činnosti sú