Elektronické informačné zdroje

Webinár Journal Citation Reports™ vydanie v roku 2024

27. júna 2024 od 10:30 do 11:30 hod.

Počas webinára sa oboznámite s poslednou aktualizáciou Journal Citation Reports (JCR)™. Počnúc tohtoročným vydaním Journal Citation Reports bude obsahovať zjednotené rebríčky naprieč výskumnými kategóriami, čo pomôže zjednodušiť hodnotenie výkonnosti časopisov a zvýšiť transparentnosť a inkluzívnosť. Taktiež dostanete informácie o širokej škále metrík na úrovni časopisov vrátane Journal Impact Factor (JIF), ktoré sú k dispozícii v profiloch JCR spolu s popisnými informáciami o otvorenom prístupe a prispievateľoch.

Registrácia