Elektronické informačné zdroje

Summit ‘Empowering Research through Open Access Publishing with Springer Nature’

Štvrtok 27. júna10:00 hod.

Online podujatie organizuje vydavateľstvo Springer Nature.

V priebehu podujatia sa vydavateľstvo bude venovať:

  • skutočnostiam, ktoré treba vedieť ak chcete publikovať článok formou otvoreného prístupu v rámci transformačnej dohody uzatvorenej s vydavateľstvom Springer Nature,
  • výhodám publikovania formou otvoreného prístupu pre výskumných pracovníkov ako aj pre inštitúcie,  
  • tipom a trikom na písanie úspešného príspevku,
  • ceste autora v priebehu publikovania článku formou otvoreného prístupu v rámci transformačnej dohody uzatvorenej s vydavateľstvom SpringerNature.

Podujatie sa bude konať virtuálne na platforme Zoom, uvedená platforma poskytne výbornú príležitosť na interakciu so zástupcami vydavateľstva ako aj s ostatnými účastníkmi podujatia.

Podujatie bude v anglickom jazyku.

Registrácia

Po registrácii dostanete link na podujatie.