Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom: NISPEZ V

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom: NISPEZ V

Štúdia uskutočniteľnosti k národnému projektu Prístup do elektronického vedeckého obsahu (publikácií, patentov a iných informácií) je nevyhnutné pre akúkoľvek výskumnú prácu. Výskum potrebuje nadväzovať na zistenia predchádzajúceho výskumu a tak posúvať ďalej hranicu vedeckého poznania. Publikácie výsledkov vedeckej činnosti sú

Aktuálny vývoj diamantového (nekomerčného) otvoreného prístupu

Aktuálny vývoj diamantového (nekomerčného) otvoreného prístupu

    Webinár priblíži novinky a iniciatívy v oblasti nekomerčného open access publikovania, ktoré sa v posledných rokoch označuje ako diamantový otvorený prístup. Prezentácia poskytne aktuálne informácie o práve prebiehajúcich európskych projektoch, komunitných platformách a lokálnych iniciatívach „diamantovej cesty“. Prednášajúci: Mgr. Matej