„Mechanizmus Open Access (OA) používa termín Zelený otvorený prístup/zelená cesta pre otvorený prístup dodávaný prostredníctvom úložísk (otvorených repozitárov) a vlastných webových stránok.”1 „Článok uloží sám autor, prípadne jeho zástupca do otvoreného on-line repozitára alebo na vlastnú webovú stránku v čase jeho publikovania alebo bezprostredne po jeho publikovaní.”4 Okrem ukladania dokumentov slúžia repozitáre aj na ukladanie výskumných dát.

Postup pri ukladaní dokumentov a dát do otvorených repozitárov:

  • zvoliť vhodný otvorený repozitár pre uloženie dokumentu/dát (inštitucionálny, predmetový repozitár…). Ak inštitúcia nemá zriadený vlastný repozitár, autor si môže vybrať niektorý z repozitárov uvedených v registroch ROAR alebo re3data.
  • v prípade ukladania článku, ktorý bol publikovaný v časopise je nevyhnutné oboznámiť sa s politikami autorských práv vydavateľa časopisu. „Autor si musí skontrolovať, či môže článok samo-archivovať v preprinte, postprinte alebo vydavateľovej verzii”1 a tiež, či sa na zverejnenie článku formou otvoreného prístupu nevzťahuje embargo.
    Vhodným nástrojom pre overenie politík autorských práv vydavateľov, čo sa týka samo-archivácie článkov z časopisov na webe a v repozitároch s otvoreným prístupom, je RoMEO.
  • v prípade ukladania výskumných dát je dôležité zvážiť možnosť zverejnenia. Rôzne dáta majú rôzne stupne zverejnenie a to od úplne verejných až po vysoko dôverné. Autor aj vydavateľ dát sa musia ubezpečiť, že dáta neporušujú Zákon o ochrane osobných údajov (122/2013) a Autorský zákon (185/2015). K uloženým dátam môže byť pripojená licencia, v ktorej autor špecifikoval podmienky ich použitia.