Elektronické informačné zdroje

Terminologické penzum

DOI a identifikátory osôb

DOI a identifikátory dokumentov

DOI a identifikátory osôb

ORCID iD je trvalý identifikátor autora, slúži na identifikáciu konkrétnej osoby s cieľom zamedziť chybný zápis mena, priraďovanie výstupov publikačnej činnosti iným autorom. Možno ho vytvoriť na stránke ORCID. Je platný aj v prostredí Scopus a WoS.

ResearcherID je trvalý a jednoznačný identifikátor autora, s možnosťou jednoznačnej väzby na výstupy publikačnej činnosti, ktorý možno vytvoriť v prostredí WoS prostredníctvom registrácie na adrese http://www.researcherid.com.

V súčasnosti sú obe služby prepojené, čo umožňuje autorom (ktorí majú vytvorené oba identifikátory), svoje účty prepojiť a prenášať údaje.

Príklad uvádzania identifikátorov osôb vo WoS

Príklad uvádzania identifikátorov osôb v Scopuse

DOI a identifikátory dokumentov

ISSN (International Standard Serial Number) je medzinárodné štandardné číslo seriálovej publikácie (časopis, pravidelne vychádzajúci zborník atď.). Činnosť Národnej agentúry ISSN v v SR vykonáva Univerzitná knižnica v Bratislave.
Príklad ISSN: 0040-41020

ISBN (International Standard Book Number) je medzinárodné štandardné číslo knihy. Správou systému ISBN je v Sr overená Slovenská národná knižnica.
Príklad ISBN: 978-80-7395-872-5

Identifikátory záznamov
WoS Accession Number je identifikátor záznamu výsledku registrovaného v databázach Web of Science.
Príklad: