Webináre k databáze Knovel, ktoré sa budú konať v mesiaci máj:

v slovenskom jazyku:

Využite Knovel naplno

Kedy: 13. 5. 2024 o 14:00 hod.
Viac informácií a registrácia

a

Kedy: 14. 5. 2024 o 10:00 hod.
Viac informácií a registrácia


v anglickom jazyku:

Engineering innovation in record time. Discover Knovel

Kedy: 16. 5. 2024 o 10:00 hod.
Viac informácií a registrácia

Solve complex engineering problems. Explore Knovel

Kedy: 23. 5. 2024 o 10:00 hod.
Viac informácií a registrácia

Webináre Knovel