Knižné tituly, kapitoly z kníh, konferenčné materiály a informácie o grantoch sú  popri časopiseckých článkoch dôležitou súčasťou vedeckej literatúry v mnohých oblastiach, napríklad v oblasti inžinierstva, informatiky, fyzikálnych vied a matematiky. Sprístupňujú inovatívny výskum prezentovaný na konferenčných a priemyselných podujatiach a zachytávajú aktuálne informácie aj v podobe pre-printov z pre-printových serverov.

 

Problematike indexovania týchto dokumentov  v bibliometrických databázach Web of Science a Scopus sa bude venovať webinár, ktorý sa uskutoční:

24. mája 2023 v čase od 10:00 do 11:30 hod.

Živé vysielanie: https://video.nti.sk/live?2517600DVBAXIA43

 

Book Citation Index (Clarivate, kolekcia Web of Science Core Collection) ako aj databáza Scopus (Elsevier) sprístupňuje publikovanú odbornú literatúru v podobe kníh, alebo konferenčných materiálov. Sledovaním citačných väzieb, ktoré sú súčasťou celkového počtu citácií publikovanej práce zároveň poskytuje odbornej verejnosti prístup k citačnej sieti na úrovni svetového vedeckého výskumu, čo umožňuje merať prínos tohto druhu dokumentov v konkrétnych vedných disciplínach, identifikovať excelentných výskumníkov aj prípadných  spolupracovníkov.

 

 

 

Webinár: Knihy a iné dokumenty – podmienky indexovania v bibliometrických databázach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *