Elektronické informačné zdroje

Web of Science™ - profily výskumníkov novej generácie

Profily výskumníkov Web of Science™ sú vylepšené o nové funkcie (napríklad sledovanie  vlastných publikácií, citačné metriky, recenzná  a redakčná činnosť) a umožňujú  správu akademického profilu autorov na jednom mieste. Výskumníci ich môžu využiť na  komplexné preukázanie svojej výskumnej kariéry.

Ďalšia generácia profilov výskumníkov Web of Science obsahuje v súčasnosti ponuku najlepších funkcií Publons a ResearcherID. S novými profilmi výskumníkov Web of Science možno:​

získať kredit za všetky svoje vedecké príspevky

Sledovať svoje publikácie, citačné metriky, odborné recenzie a editorskú prácu pri úprave
časopisov na jednom mieste, priebežne tak zviditeľniť svoju odbornosť.​

zviditeľniť sa pre podporovateľov a financovateľov výskumu a potencionálnych
spolupracovníkov

Prezentovať svoju prácu v databáze, ktorú používa viac ako 15 miliónov výskumníkov vo viac
ako 9 000 inštitúciách po celom svete.​

mať prehľad o citačnej odozve na vlastnú prácu

Možnosť nastaviť automatické upozornenia na citácie pre publikácie v profile výskumníka, ktoré
sú indexované vo Web of Science Core Collection.

pozrieť si úplný obraz vplyvu svojej citácie v kontexte

Profily výskumníkov Web of Science majú pomôcť hlbšie porozumieť citačnému vplyvu publikovanej
práce pomocou vizualizácie (Web of Science Author Impact Beamplot), ktorá je v súlade s
osvedčenými postupmi hodnotenia výskumu.

venovať sa tomu, čo je najdôležitejšie

Nový profil výskumníka je synchronizovaný s ORCID, exportuje autorove publikácie a
overenú históriu partnerských recenzií niekoľkými kliknutiami, aby sa výskumníci mohli  viac sústrediť
na svoj výskum.​

vyčnievať z davu

Zviditeľnenie označením Highly Cited Researchers™ a Web of Science Academy™ na úrovní
mentora  alebo absolventa. Autor môže skryť svoje meno a používať vlastné zvolené meno.

Prístup k svojmu Web of Science Researcher Profile možno získať po prihlásení na webofscience.com pomocou existujúcich prístupových údajov. Následne možno prezerať, spravovať a vyhľadávať v profiloch výskumníkov a naďalej získavať uznanie za svoje publikácie, odborné recenzie a redakčnú prácu.

Používateľské meno a heslo bude rovnaké a od 18. augusta 2022 možno využiť  bezplatný prístup k profilu na Web of Science.

Ak si  výskumník vytvorí odkaz na svoj nový Web of Science Researcher Profile  z webovej stránky zvolenej inštitúcie, nové URL bude https://www.webofscience.com/wos/author/record/[vložené konkrétne ID výskumníka]. URL autorovho aktuálneho profilu na Publons  sa presmeruje na nový Web of Science Researcher Profile.

 

Viac informácií: Log in to your Web of Science Researcher Profile

Interaktívny sprievodca pre nový Web of Science Researcher Profile tu.

Zdroj: Clarivate™: Latest news from the Web of Science