Konzorciá v obidvoch krajinách presadzujú model otvoreného prístupu pri registráciách u vydavateľa

Tento mesiac približne 300 akademických inštitúcií v Nemecku a Švédsku stratilo prístup k novým dokumentom zverejneným v časopisoch Elsevier v dôsledku zastavenia rokovaní o celoštátnych zmluvách o predplatnom. Zatiaľ čo dokumenty spoločnosti Elsevier zostávajú nedostupné, akademickí pracovníci sa obracajú na alternatívne spôsoby ich získania, napríklad prostredníctvom medziknižničných výpožičných služieb, mailovanie autorom, vyhľadávanie starších verzií na predtlačových serveroch alebo nákup jednotlivých dokumentov.

Konzorciá akademických knižníc v obidvoch krajinách sa usilujú o model „publikuj a čítaj“, ktorý spája publikovanie článkov s otvoreným prístupom a čítanie platených článkov do jedného poplatku. Elsevier uviedol, že zostáva „otvorený konštruktívnym rozhovorom s cieľom nájsť trvalo udržateľné riešenie na národnej úrovni“ v Nemecku aj vo Švédsku.

Viac na: https://www.the-scientist.com/news-opinion/universities-in-germany-and-sweden-lose-access-to-elsevier-journals–64522

Univerzity v Nemecku a Švédsku strácajú prístup k vedeckým časopisom vydavateľstva Elsevier