Elektronické informačné zdroje

Wiley Online Library

Rozsiahla multidisciplinárna plnotextová databáza vydavateľstva Wiley-Blackwell. Pokrýva online zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Ponúka integrovaný prístup do viac ako 8 miliónov článkov z viac ako viac ako 1350 vedeckých a odborných časopisov vydavateľstva Wiley-Blackwell, do 16 000 online kníh a do stoviek laboratórnych protokolov a databáz. Retrospektíva prístupu je od roku 1997.

Prístup na úroveň úplných textov sa vzťahuje na predplatenú kolekciu časopisov.

Zameranie databázy:

• Architektúra
• Urbanizmus
• Astronómia
• Biológia
• Biotechnológie
• Biochémia
• Doprava
• Drevárstvo
• Lesníctvo
• Ekonómia
• Obchod
• Elektronika
• Elektrotechnika
• Energetika
• Fyzika
• Geografia
• Geológia
• Humanitné vedy
• Hydrológia
• Chémia
• Chemické inžinierstvo
• Informačná veda
• Matematika
• Materiály
• Medicína
• Počítače & software
• Poľnohospodárstvo & potravinárstvo
• Spoločenské vedy
• Stavebníctvo
• Strojárstvo
• Telekomunikácie
• Životné prostredie
• Vzdelávanie