Elektronické informačné zdroje

Springer Nature/SpringerLink

Spoločnosť Springer je popredný vydavateľ vedeckej, technickej a medicínskej literatúry, ktorý dodáva akademickej obci, vedeckým inštitúciám a jednotlivým oddeleniam výskumu a vývoja kvalitný vedecký obsah. Prostredníctvom SpringerLink sprístupňuje svoje elektronické časopisy, knižné série, knihy, referenčné práce a online archívy. Platforma tiež sprístupňuje časopisecké tituly vydavateľstva Palgrave Macmillan, a taktiež ďalších vydavateľov ako Urban and Vogel, Steinkopff, and Birkhäuser..

Tematické zameranie:

• Architektúra a urbanizmus
• Astronómia
• Biológia
• Biochémia
• Biotechnológie
• Doprava
• Drevárstvo a lesníctvo
• Ekonómia
• Obchod
• Elektronika a elektrotechnika
• Energetika
• Fyzika
• Geografia a geológia
• Humanitné vedy
• Hydrológia
• Hutníctvo a metalurgia
• Chémia
• Chemické inžinierstvo
• Informačná veda
• Legislatíva
• Matematika
• Materiály
• Medicína
• Počítače
• Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
• Vzdelávanie a spoločenské vedy
• Stavebníctvo
• Strojárstvo
• Telekomunikácie
• Životné prostredie

Springer Nature Video je zbierka kvalitných vzdelávacích, recenzovaných videí, ktoré vytvorili poprední akademici a odborníci z praxe. Tituly prevedú divákov rôznymi ukážkami, prípadovými štúdiami a prednáškami, ktoré podnecujú diskusiu a poskytujú jedinečnú príležitosť vidieť odborníkov pri práci.

V súčasnosti sa na SpringerLink nachádza viac ako 150 videí a 1 300 videoklipov. Obsahujú interaktívne nástroje a odkazy na súvisiace texty, vďaka ktorým je ich obsah prístupný a schopný podporiť rôznorodé potreby a záujmy. Ponúka videá v kolekciách: Coding and web development, Medicine and Life Sciences, Humanities and Social Sciences a Science and Technology.