Elektronické informačné zdroje

CAS SciFinder

Upozornenie: Databázy Reaxys a SciFinder nie sú prístupné pre používateľov Vedeckej knižnice CVTI SR. Databázy sú sprístupnené len pre zazmluvnené organizácie (viď. zoznam nižšie).

Jedná sa o najrozsiahlejšiu chemickú databázu a je elektronickou podobou Chemical Abstracts.

SciFinder predstavuje najväčšiu kolekciu informácií venovaných chémii a súvisiacim vedám. Je kľúčovou abstraktovou a patentovou databázou v oblasti chémie, farmácie a lekárstva. Okrem časopisov databáza SciFinder zahŕňa patenty, klinické štúdie, dizertácie apod. Vydavateľom je Chemical Abstracts Service (CAS), divízia American Chemical Society.

Databáza obsahuje popis chemických zlúčenín, chemických reakcií, patentov a bibliografických záznamov z viac ako 10 tisíc časopisov.

Bibliografické záznamy, ktoré databáza využíva, pochádzajú z databáz CAplus a MEDLINE. CAplus, ktorú vytvára CAS, obsahuje články z časopisov, patenty, knihy, klinické štúdie, preprinty, redakčné články a ďalšie. V súčasnosti obsahuje viac ako 47 miliónov záznamov z viac ako 180 krajín a indexuje viac ako 50 000 časopisov, z toho 1 500 základných chemických časopisov, ktorých záznamy článkov sa pridávajú do SciFinderu do 7 dní od vydania. Pokrytie zahŕňa aj patenty z 9 patentových úradov z celého sveta, ktorých záznamy sa pridávajú 2 dni po uverejnení. Väčšina záznamov CAplus pochádza už z roku 1907 a pokračuje až do súčasnosti, ale k dispozícii je aj viac ako 224 000 záznamov patentov a článkov z roku 1808.

Informácie o jednotlivých chemických látkach:

 • Chemická štruktúra
 • Chemické názvy
 • CAS registračné číslo
 • Chemické vlastnosti
 • Komerčná dostupnosť
 • Informácie o regulácii

Informácie o chemických reakciách:

 • Schémy
 • Postupy experimentov
 • Podmienky
 • Výťažky
 • Roztoky
 • Katalyzátor
 • Komerčná dostupnosť chemických látok s priamymi linkami na web stránky popredných producentov a dodávateľov

Súčasťou sú: