Elektronické informačné zdroje

Science Direct

ScienceDirect je plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza od spoločnosti Elsevier. Obsahuje články z recenzovaných časopisov, konferenčné zborníky a elektronické knihy z medicíny, techniky, prírodných vied, ekonomiky i spoločenských vied. K dispozícii je viac ako 16 miliónov článkov / kapitol, pričom v rámci kolekcie časopisov sprístupňuje minimálne 3 700 titulov vydavateľstva Elsevier a v rámci kolekcie e- kníh minimálne minimálne 39 000 titulov. Databáza ScienceDirect ponúka sofistikované vyhľadávacie nástroje a integrované externé zdroje, ktoré používateľom umožnia maximalizovať efektívnosť procesu získavania poznatkov. Prostredníctvom vyhľadávania obrázkov umožňuje priamo prehľadávať grafy, tabuľky, videá a fotky a ponúka tiež import do referenčného manažéra Mendeley. Databáza ScienceDirect je priamo prepojená s databázou Scopus.

Tematické zameranie:

• Biochémia, genetika a molekulárna biochémia
• Ekonómia, ekonometria a financie
• Energia
• Farmakológia, toxikológia a farmaceutické vedy
• Fyzika a astronómia
• Chémia
• Chemické inžinierstvo
• Imunológia a mikrobiológia
• Inžinierstvo/strojárstvo
• Matematika
• Medicína a stomatológia
• Obchod, manažment a účtovníctvo
• Ošetrovateľstvo a starostlivosť o zdravie
• Počítačová veda
• Poľnohospodárske a biologické vedy
• Psychológia
• Spoločenské vedy
• Veda o materiáloch
• Vedy o Zemi a o planétach
• Vedy o životnom prostredí
• Veterinárna veda a veterinárna medicína