Elektronické informačné zdroje

Reaxys

Upozornenie: Databázy Reaxys a SciFinder nie sú prístupné pre používateľov Vedeckej knižnice CVTI SR. Databázy sú sprístupnené len pre zazmluvnené organizácie (viď. zoznam nižšie).

Reaxys spája viac ako miliardu chemických dát s umelou inteligenciou na podporu inovácií v oblasti objavovania liekov, chemického výskumu a vývoja a v akademickom prostredí. Chemici majú rýchly prístup k relevantným poznatkom o patentoch, látkach a bioaktivite a k oceňovanému nástroju na retrosyntézu.

Reaxys je rozsiahla databáza štruktúr, fyzikálno-chemických vlastností, biologických, farmakologických, ekologických informácií a reakcií týkajúcich sa organických zlúčenín. V súčasnosti zahŕňa vyše sto miliónov dokumentov, abstraktov odborných článkov a tridsaťpäť miliónov patentov. Poskytuje prístup k vyhľadávaniu štruktúrnych vzorcoch, chemických zlúčenín, chemických reakcií a bibliografických údajov. Pomáha rýchlo a efektívne nájsť experimentálne údaje pre konkrétnu zlúčeninu alebo reakciu z rozdielnych zdrojov.

Súčasťou vyhľadávania sú aj bibliografické odkazy na publikované články s prepojením na tituly nachádzajúce sa v databázach Scopus a ScienceDirect.

Reaxys ponúka:

 • 100 miliónov dokumentov, 35 miliónov patentov
 • 260 miliónov látok, 500 miliónov fyzikálno-chemických údajov
 • 44 miliónov bioaktivít
 • Preditkívnu retrosyntézu
 • 310 miliónov komerčných produktov
 • Chemické údaje mimo platformy

Tematické zameranie:

 • organická, anorganická chémia
 • environmentálna chémia
 • lekárska chémia
 • prírodné vedy
 • analytická a fyzikálna chémia
 • materiálová chémia
 • biochémia
 • matematika
 • fyzika
 • vedy o Zemi