Elektronické informačné zdroje

ProQuest

Databáza ProQuest Central Package je multidisciplinárny (minimálne 160 vedných odborov) agregovaný informačný zdroj, ktorý zhromažďuje rôznorodé typy dokumentov z celého sveta. Poskytuje prístup k databázam zo všetkých oblastí vrátane ekonomických vied, zdravotníctva a medicíny, spoločenských vied, umenia a humanitných vied, vzdelávania, prírodných vied a techniky, náboženstva, filozofie, jazykovedy a literatúry.

Obsahuje úplné texty z:

 • približne 18 000 titulov vedeckých časopisov,
 • približne 4 500 hospodárskych a odborných časopisov,
 • viac ako 2 500 titulov novín (vrátane The Wall Street Journal, Financial Times, Le Monde a Guardian),
 • viac ako 2000 titulov časopisov a periodík všeobecné záujmu,
 • 3,2 milióna titulov dizertačných prác,
 • 230 000 konferenčných príspevkov,
 • viac ako 245 000 titulov prípadových štúdií,
 • 16 000 audio a video záznamov.

Ďalej sa v databáze ProQuest Central nachádzajú:

 • trhové a priemyselné správy,
 • pre-printové verzie pracovných protokolov,
 • atď.

Obsah balíčka:

 

Novinky v ProQuest

 • knižná kolekcia Open Access Complete