Elektronické informačné zdroje

IEEE Electronic Library (IEL)

 

Digitálna knižnica je rozsiahla plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky na svete. Sprístupňuje články minimálne z 190 najcitovanejších titulov vedeckých a odborných časopisov spoločnosti IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a jej partnerov, ďalej obsahuje minimálne 1800 konferenčných zborníkov a 4000 technických noriem. Celkovo obsahuje viac ako 5 mil. dokumentov a každý mesiac je do nej pridávaných minimálne 20 000 nových dokumentov.

Databáza obsahuje tieto typy a obsahy sprístupňovaných dokumentov:

  • 25 úplných rokov IEEE časopisov, konferenčných zborníkov a štandardov (späť do roku 1988), plus vybraného obsahu späť do roku 1880,
  • viac ako 5 miliónov dokumentov,
  • viac ako 190 titulov IEEE časopisov,
  • príspevky z viac ako 1800 titulov IEEE a IET konferenčných zborníkov,
  • viac ako 30 IET časopisov plus viac ako 25 IET konferenčných titulov,
  • prístup k článkom z časopisu Bell Labs Technical Journal
  • viac ako 4000 schválených a publikovaných IEEE štandardov
  • komplementárny prístup k viac ako  20 VDE konferenčných titulov,
  • prístup k článkom prijatým na zverejnenie,
  • archívny prístup do roku 1872 na vybrané tituly.

 

IEEEXplore pokrýva všetky oblasti technológie:

• Letectvo
• Automobily
• Batérie
• Biomedicína
• Biometrika
• Vysielanie
• Obvody
• Komunikácie
• Počítače
• Elektronika
• Energetika
• Zobrazovacie metódy
• Informačné technológie
• Lekárske zariadenia
• Nanotechnológie
• Nukleárna veda
• Optika
• Ropa a zemný plyn
• Napájacia elektronika
• Napájacie systémy
• Obnoviteľná energia
• Robotika a automatizácia
• Polovodiče
• Smart Grid
• Softvér
• Doprava
• Bezdrôtové široké pásmo