Elektronické informačné zdroje

Open Access Webinar for Authors in Slovakia

Dátum a čas: 9. januára 2024 o 13:00 hod.

Webinár sa bude zaoberať možnosťami, ktoré majú autori na Slovensku na zviditeľnenie a zvýšenie vplyvu svojho výskumu prostredníctvom publikovania v otvorenom prístupe, ktoré ponúka IEEE. Dozviete sa tiež, ako publikovať s využitím transformačnej dohody o otvorenom prístupe IEEE na Slovensku.

Webinár bude v anglickom jazyku.

Registrácia