Elektronické informačné zdroje

Aktuálna ponuka kurzov

Ak máte záujem o zorganizovanie kurzu EIZ pre Vašu inštitúciu alebo potrebujete viac informácii kontaktujte nás na e-mailovej adrese: katarina.kyselova@cvtisr.sk.

Kurz je určený pre vedeckých pracovníkov a knihovníkov z akademických a vedeckých knižníc, ktorí potrebujú získať prehľad v premenlivej krajine elektronických informačných zdrojov a vedeckého publikovania.

Kurz pojednáva o tvorbe, využívaní, hodnotení a manažmente vedeckých elektronických informačných zdrojov pre vedu. Zámerne obsahuje prvky vedeckej aj knihovníckej perspektívy, pretože tieto profesie vplyvom krízy dostupnosti literatúry čiastočne stratili kontakt a myslíme si, že pre obe je prospešné zorientovať sa v tom, ako do sveta vedeckej komunikácie prispieva druhá strana.

Vedci potrebujú vedieť, čo urobili ostatní vedci a rovnako potrebujú efektívne šíriť vlastné výsledky v odbornej komunite, aj smerom k verejnosti. Úlohou knihovníkov bolo tradične sprostredkovať a organizovane uchovávať tieto informácie. Už sme si zvykli, že mnohé výsledky sú nedostupné, skryté za platobnými bránami. Musí to tak byť? Vo vedeckom publikovaní sa rozrástol segment otvorených zdrojov – no ako odlíšiť spoľahlivé od pochybných? Ako publikovať správne, neporušiť písané či nepísané pravidlá? Načo slúži DOI? Čo je ORCID? Čo musí mať dobrý repozitár?

Vo forme prednášok a praktických cvičení pokrýva náš kurz témy siahajúce od histórie vedeckej komunikácie (ako sa publikovanie vedy dostalo do stavu, v ktorom je dnes a čo sa s tým dá robiť), cez typy elektronických informačných zdrojov a vyhľadávanie v nich, citovanie a prácu s citačnými manažérmi, jednoznačné identifikátory, písanie vedeckého článku, recenzné konanie, výber vhodného časopisu (ako sa vyhnúť pochybným vydavateľom), vedecká a publikačná etika, autorské práva, hodnotenie vedy a výskumu, otvorená veda, viditeľnosť vedy, e-science a akademické sociálne médiá, manažment výskumných dát, archivácia a repozitáre, až po budúcnosť knižníc v digitálnom veku.

Podkladom pre kurz je open access učebný text Sprievodca svetom vedeckého publikovania (https://zenodo.org/record/3236329).

Učebný text aj prezentácie ku kurzu sú šírené pod licenciou CC-BY (Creative Commons 4.0 Attribution) – môžete ich slobodne použiť, ak uvediete zdroj.

2024

Kurzy EIZ

Archív - kurzy

Archív - webináre