G

G-index (navrhol Leo Egghe) je definovaný ako g počet publikácií, ktoré spolu získali g2 a viac citácií, t.j. čím vyšší počet citácií najlepších (najcitovanejších) článkov, tým vyššia je hodnota g-indexu. G-index vždy prevyšuje skóre h-indexu a ukazuje výkonnosť najlepších článkov, rešpektuje tak najviac citované články.

Poznámka: výhoda G-indexu: mapuje výkon najlepších autorových článkov, nevýhoda: nie je tak široko akceptovaný ako h-index.

Využitie: umožňuje rozlišovať v danej skupine výkonnejších autorov

Viac informácií: https://harzing.com/resources/publish-or-perish/tutorial/metrics/h-and-g-index

I

i10-Index – vytvoril ho Google Scholar a používa sa vo funkcii Citations, predstavuje počet publikácií s najmenej 10 citáciami. Výhodou indexu i10  je jednoduchý priamy výpočet citácií v službe Google Scholar. Napriek bezplatnej dostupnosti je nevýhodou, že sa používa iba v službe Google Scholar.

Viac informácií: https://scholar.google.com/intl/en/scholar/metrics.html#metrics

Zdroj:  Google Scholar