Webinár: Vedecký časopis ako záruka prezentácie hodnotného výskumu.

30. marca 2023 10:00-11:30

Prezentuje: Simona Hudecová

Ambíciou každého výskumníka je publikovanie v kvalitnom časopise, pokiaľ možno s medzinárodným ohlasom. Prispievatelia sa potrebujú o časopise dozvedieť čo najviac overených informácií na základe odborného posúdenia. Vydavatelia akademických a vedeckých časopisov sa tiež snažia o publikovanie pôvodných výskumných článkov, štúdií, súvisiacich dátových výstupov pozorovaní, prehľadov a vzdelávacích materiálov, ktoré prinášajú aktuálne témy. Možno tak zároveň získať ocenenie odbornej verejnosti.

Aj pre používateľov (vedcov, študentov) a informačných pracovníkov je dôležité mať možnosť hodnotiť a porovnávať obsah časopisu s inými v konkrétnom odbore (často aj  multiodborového zamerania) pomocou rôznych ukazovateľov, indexov, metrík a vizualizácií tvoriacich  jeho tzv. bibliometrický profil. Napríklad podiel publikovaných poznatkov v režime otvoreného prístupu môže byť  prínosom pre efektívne zhodnotenie nových informácií a podporuje vedeckú komunikáciu.

Tvorcovia bibliometrických citačných databáz deklarujú, že uplatnenie rovnakých požiadaviek a hodnotiacich postupov pre indexáciu obsahu vedeckého časopisu na medzinárodnej úrovni pomáha vyrovnať podmienky pre všetky kvalitné časopisy vrátane nových titulov, časopisov s otvoreným prístupom, časopisov so špecializovaným alebo regionálne zameraným obsahom.

 

Link na živé vysielanie pre účastníkov

Vedecký časopis ako záruka prezentácie hodnotného výskumu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *