Open Access (otvorený prístup) môžeme definovať ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. „Filozofia otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv. Výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne. Výskum je verejným vlastníctvom a mal by byť k dispozícii všetkým, bez ohľadu na ich platobné schopnosti.”1

„V rámci výskumu a vývoja sa otvorený prístup zameriava na prístup k „vedeckým informáciám“ alebo „výsledkom výskumu“ a rozdeľuje informácie na dve kategórie:

  • recenzované vedecké a odborné články (publikované najmä vo vedeckých a odborných časopisoch)
  • výskumné dáta2

Viac

Čo je Open Access (OA)?