„Mechanizmus OA používa termín Zlatý otvorený prístup pre otvorený prístup dodávaný prostredníctvom časopisov, bez ohľadu na obchodný model časopisu, a Zelený otvorený prístup pre otvorený prístup dodávaný prostredníctvom úložísk.”1 Samo-archivácia je prax ukladania výskumníkovej vlastnej práce do OA úložiska.

Viac

Čo je zlatá a zelená cesta (zlatý a zelený otvorený prístup)?