V súlade s odporúčaním Európskej komisie odporúčame aplikovať licencie Creative Commons (CC) „ako užitočný nástroj pre legálne ošetrenie používania diela (najmä licencie CC BY alebo CC0, ktoré podporujú otvorený prístup. Najideálnejšou sa javí CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0). Na Slovensku zabezpečuje spoluprácu a poradenstvo pri aplikácii licencií CC pobočka globálnej neziskovej organizácie Creative Commons.”4

Pod akými licenciami odporúčate publikovať?