V súvislosti zo zeleným otvoreným prístupom platí pre autorov prax samo-archivácie – ukladania vlastnej práce výskumníka/vedca do OA úložiska.
„Článok uloží sám autor, prípadne jeho zástupca do otvoreného online repozitára v čase jeho publikovania alebo bezprostredne po jeho publikovaní.”4

Načo sa používajú repozitáre?