CVTI SR ako národný referenčný bod pre Open Access politiku na Slovensku plánuje zriadiť a prevádzkovať národný repozitár pre ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie slovenských vedeckých a odborných publikácií, výskumných dát a sivej literatúry.34

Vedeckým pracovníkom je zatiaľ k dispozícii repozitár ZENODO, ktorý je súčasťou portálu OpenAIRE a jeho prevádzkovateľom je CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum), alebo si môžu vybrať pre ukladanie svojich prác alebo výskumných dát niektorý z repozitárov uvedených v registroch ROAR alebo re3data.

Viac

Kde môžem uložiť výsledky svojho výskumu, keď moja inštitúcia nemá repozitár?