„V prípade vedeckých publikácií (napr. články) je embargo doba oneskorenia uvedená vydavateľom. Počas tejto doby sa článok nesmie voľne publikovať na internete. Obdobie embarga závisí od dátumu kedy je časopis vydaný (online alebo v tlačenej verzii, podľa toho, ktorá verzia je prvá). Doba embarga sa líši v závislosti od vydavateľa, zvyčajne od 6 do 12 mesiacov. Avšak nie všetci vydavatelia majú takéto obmedzenia.”9

Čo znamená embargo v súvislosti s OA publikovaním?