„Termín „dáta“ sa používa pri práci s digitálnym materiálom, ktorý neobsahuje výklad. Termín „výskumné dáta“ odkazuje na dáta, ktoré sú produkované, modifikované alebo bližšie rozvedené vo výskumnej práci.”9

Viac

Čo sú „Výskumné dáta“?