„Licencie Creative Commons poskytujú jednoduchý spôsob, ako spravovať rozsah a podmienky ochrany, ktorá sa automaticky vzťahuje na všetky diela chránené autorským právom. Umožňujú zdieľať a znova používať diela na základe určených podmienok, pričom základ tvorí skupina 6 licencií. Nakoľko neexistuje všeobecná „Creative Commons licencia“, je potrebné určiť, ktorú z týchto 6 licencií chcete aplikovať na Vaše dielo a v prípade použitia diela je potrebné zistiť, ktorá z licencií sa naň vzťahuje.”6

Viac

Čo sú licencie Creative Commons?