Hybridný OA – vydavatelia publikujú články v OA v odborných časopisoch so spoplatneným prístupom, po obdržaní určitého poplatku za spracovanie článku od autorov.

Oneskorený OA – vydavatelia ponúkajú bezplatný prístup po určitej dobe, medzi 6 mesiacmi a 2 rokmi.

Krátkodobý OA – vydavatelia ponúkajú bezplatný prístup do určitého obdobia, od 6 mesiacov až 1 rok, po tomto období je obsah prístupný iba pre predplatiteľov.

Vybraný OA – vydavatelia selektívne ponúkajú bezplatný prístup len k vybranému obsahu, ostatný obsah je k dispozícii len pre predplatiteľov.

Čiastočný OA – vydavatelia selektívne ponúkajú bezplatný prístup k obsahu len jednotlivých úsekov, napríklad výskumných prác, ale nie k recenziám, ostatný obsah je k dispozícii len pre predplatiteľov.”1

Čo je hybridný, oneskorený, krátkodobý, vybraný a čiastočný otvorený prístup?