V marci 2021 začínajú ďalšie kurzy Premedix Academy pre všetkých, ktorí majú záujem stále sa vzdelávať, konzultovať svoje otázky ohľadom dizajnu vedeckého projektu alebo štatistického spracovania výsledkov so skúsenými odborníčkami z praxe a zvyšovať kvalitu svojej vedeckej práce: Kurz biomedicínskeho výskumu pod vedením MUDr. Ljuby Bachárovej, DrSc., MBA a Kurz biomedicínskej štatistiky II. pod vedením doc. RNDr Ivety Waczulíkovej, PhD. Kurz biomedicínskej štatistiky II. je pokračovaním minuloročného kurzu biomedicínskej štatistiky I.

Na kurz biomedicínskeho výskumu (začiatok 17. 3. 2021, v angličtine) sa prihlasuje na stránke: https://forms.gle/M6rdkdcPJ2wKoUeXA

Na kurz biomedicínskej štatistiky (začiatok 15. 3. 2021, v slovenčine) sa prihlasuje na stránke: https://forms.gle/g5D9YdC1LnJvpyji9.

 

Bližšie informácie o kurzoch:

Kurz biomedicínskeho výskumu a Kurz biomedicínskej štatistiky II. od Premedix Academy