Záujemcom dávame do pozornosti realizáciu kurzu: Elektronické informačné zdroje pre vedu – Publikačný poradca prezenčnou formou v nasledujúcom termíne:

24. 05. 2022 (utorok), od 09:00 do 16:00 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

25. 05. 2022 (streda), od 09:00 do 16:00 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

26. 05. 2022 (štvrtok), od 09:00 do 13:30 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

Účasť na kurze je bezplatná.

Počet účastníkov na vzdelávanie je limitovaný – max. 15 účastníkov.

Viac informácií ako aj registráciu nájdete tu:

 

Zorientujte sa v krajine e-zdrojov a vedeckého publikovania