Hrozby pre vedecké publikovanie

Čo je predátorský časopis:
Takto označované periodiká sľubujú autorom rýchle publikovanie zaslaného článku s podmienkou tzv. autorského poplatku, bez zabezpečenia transparentného a profesionálneho recenzného konania. Častokrát ide o tzv. fake journals s diskutabilnou identitou, alebo o tzv. hijacked journals s identitou ukradnutou inému renomovanému časopisu. Odborný časopis môže byť takisto zakúpený predátorským vydavateľstvom. Prvé znaky predátorských časopisov sa objavili v roku 2008 – poukázal na to Tim Hill, majiteľ novozelandského vydavateľstva Dove Medical Press publikujúceho v režime Open Access. Na problematiku poukázal článok uverejnený v časopise Science: „Who’s Afraid of Peer Review?“ Autor článku John Bohannon v období január až august 2013 zaslal tzv. „fake scientific papers“ do 304 časopisov, ktorých vlastníkmi boli aj Open Access vydavatelia, pričom 60 % časopisov tieto články prijalo, hoci autor články zámerne písal ako fake article, t.j. s chybami. Uvedený článok aj s priloženými údajmi bol publikovaný v októbri 2013 v režime Open Accesss. Na tento podnet následne reagovalo združenie Open Access Scholarly Publishers Association/OASPA vylúčením niektorých sporných vydavateľov zo svojho členstva a Directory of Open Access Journals /DOAJ zrealizoval revíziu evidovaných časopisov.

V roku 2010 Jeffrey Beall, knihovník z americkej University of Colorado Denver na svojom blogu Scholarly Open Access (https://beallslist.weebly.com/) uverejnil zoznam vydavateľov predátorských časopisov a o dva roky zverejnil a kritériá umožňujúce rozpoznať predátorských vydavateľov, v roku 2017 však svoj blog zrušil.

DOI a falošné identifikátory

V súvislosti s problematikou tzv. predátorstva a „The scholarly publishing industry“ sa možno stretnúť aj s objavovaním falošných identifikátorov podobných DOI.

Diskusia k problematike predátorské časopisy a DOI.

V tzv. pochybných časopisoch sa objavuje „modifikácia“ DOI, napr.: SOI (Scientific Object Identificator) alebo podľa poznatku Jeffrey Bealla v r. 2016 aj UOI (Unique Object Identifier).

Rozdiely medzi identifikátormi uvádzajú Lukáš Plch a Jiří Kratochvíl v príspevku Pochybné časopisy.