COVID-19 a mimoriadne dostupné EIZ

COVID-19 a mimoriadne dostupné EIZ

Medzinárodná asociácia konzorcií knižníc (ICOLC) poskytuje zoznam vydavateľov a vedeckých časopisov sprístupňujúcich obsah a odborné zdroje v súvislosti s COVID-19. Zoznam je neustále aktualizovaný: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xiINlF9P00tO-5lGKi3v4S413iujYCm5QJoKUG19a_Y/edit#gid=2027816149